Sennik

Regulamin

Definicje użyte w treści niniejszego regulaminu oznaczają odpowiednio:

1. Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia drogą usług przez Snij.pl

2. Serwis - Serwis Snij.pl zajmujący się internetacją snów i wróżbiarstwem

3. Użytkownik - każda osoba fizyczna lub prawna korzystająca z serwisu Snij.pl

4. Usługa SMS - Interpretacja snów oraz pytanie do wróżby za pośrednictwem kodów SMS

5. Doradcy - Osoby zajmujące się interpretacją snów oraz wróżbiarstwem

Regulamin:

1. Serwis umożliwia interpretację snów za pomocą Sennika lub Usługi SMS.

2. Płatności za Usługę SMS świadczone są przez firmę CashBill S.A., z którą Serwis ma podpisaną umowę.

3. Koszt jednego SMSa wynosi 3 pln (3,66 pln z VAT).

4. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wystąpienia jakichkolwiek szkód po stronie Użytkowników i Doradców, spowodowanych korzystaniem lub niemożnością korzystania z usług Serwisu.

5. Korzystanie z Serwisu oraz Usugi SMS przez Użytkownika jest jednoznaczne z akceptacją przez niego Regulaminu.

6. Serwis zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.

regulamin | kontakt: sennik@snij.pl

copyright © 2006-2016 Snij.pl Wszelkie prawa zastrzeżone