Sennik Buraki

<< powrót do strony głównej

Buraki

Sadzić - Oznaka przymusowej ucieczki. Białe - zbliża się niebezpieczeństwo; Czerwone - oznaczają zdrowie; Kroić - przepowiednia rozłąki; Karmić bydło - wróżba zrobienia inwestycji pieniężnej; Czyścić - wskazuje na obmowę i wyśmianie; Jeść - nowe znajomości ale niepomyślna sytuacja; Ćwikłowe - dobre interesy. 46, 58, 60.

regulamin | kontakt: tomekk.ck@gmail.com

copyright © 2006-2016 Snij.pl Wszelkie prawa zastrzeżone