Sennik Wędrówka

<< powrót do strony głównej

Wędrówka

Troski zakończą się radością lub bojaźń przed ubóstwem na stare lata; Przez swój kraj - osamotnienie lub utrata przyjaciół lub nierozsądne postępowanie; Przez dzikie okolice - groźna choroba lub wrogowie; Przez góry i urwiska - pozorne szczęście lub zmartwienia; Przez zielone lub lesiste góry - niezwykłe szczęście lub powodzenie w planach; Po pustyni - choroba; Bez celu - trwonienie pieniędzy lub niemoralne rozrywki. 5, 40, 75. Patrz też --> Pielgrzymka, Podróż.

regulamin | kontakt: tomekk.ck@gmail.com

copyright © 2006-2016 Snij.pl Wszelkie prawa zastrzeżone